Šrcd

        

Študijsko-raziskovalni center za družino je zasebni zavod s sedežem v Ljubljani, ki se ukvarja s terapevtskim delom, reševanjem konfliktov, svetovanjem, izobraževanjem ter raziskovalnimi in socialnimi projekti.
Naloga zavoda je omogočiti soočanje posameznikov in skupin z njihovimi preteklimi izkušnjami in olajšati ustvarjalno ter polno življenje v sedanjosti. Zavod želi s svojim delom, javnimi objavami in nastopi prispevati h kulturi varne in naklonjene povezanosti med starši in otroki, k vzdušju prijateljske povezanosti med sozakonci in partnerji ter k strpnejšemu in iskrenemu družbenemu okolju v Sloveniji.
Preberite več

Svetovanje po telefonu

Našim strokovnjakom lahko postavite vprašanja vezana na družinske ali partnerske odnose ter druge osebne stiske vsako sredo med 10 in 12 uro na telefon 040 508-785.
Veseli vas bomo.


mteulj

Aktualno

Začetki novih skupin:
 
Skupina za mlade mamice
Začetek 14. oktober
Šola rahločutnega starševstva
Začetek 5. november
Skupina "Nisem sam/a!"
Začetek 22. september
Skupina za mlade v rejništvu
Začetek 7. oktober
Skupina za ženske
Začetek 2. november
"Odnos: izziv ali stiska?"
Začetek 13. oktober

ŠRCD Blog

Obnašanje otrok v rejništvu (posvojitvi)

Veliko otrok ima, ko pridejo v rejniško družino, težave z varno navezanostjo, saj je s svojimi biološkimi starši niso vzpostavili, je pa potrebna za normalen razvoj možganov in posledično tudi odzivov na različne situacije...
Preberite več