Šrcd

        

Trojček pripomočkov za razvoj čustvene in socialne inteligentnosti

V prispevku predstavljeni pripomočki in priročnik, so plod študentskega inovativnega projekta z naslovom “Razvoj čustvene in socialne inteligentnosti skozi igro in umetnost” pod idejnim vodstvom dr. Andreje Poljanec in Polone Greif.

Njihov namen je približati čustveno in socialno inteligentnost mladostnikom in jo skupaj z njimi po delčkih graditi. Mladostništvo je čas razvoja tako na telesnem kot tudi intelektualnem in čustvenem področju, je čas postavljanja lastne identitete, prežeto je s pomembnimi odločitvami o nadaljnjem življenju. Prav tako se v tem času vzpostavijo pomembni socialni odnosi, ki nas spremljajo v odrasli dobi. Mladostnik zato potrebuje veliko spodbude in podpore iz okolja, da lahko čim bolj razvije svoje potenciale.

To omogočajo tudi spreminjajoči se možgani, v katerih povezave med nevroni, ki se ne uporabljajo več, razpadajo, krepijo pa se tiste, ki so vezane na dejavnosti in spretnosti, v  katere mladostniki vlagajo čas in energijo. Hkrati spremembe v možganih v času mladostništva vplivajo na intenzivnejše in močnejše čustveno doživljanje ter na večjo željo po vznemirljivostih. Ob tem je čustvena inteligentnost tista sposobnost, ki vključuje prepoznavanje in obvladovanje svojih čustev, spodbujanje sebe, vztrajnost ter omogoča empatijo in uravnavanje medsebojnih odnosov, vse to pa prinaša napoved uspešnega, smiselnega in polno doživetega življenja v prihodnosti. Čeprav družba bolj poudarja razvoj in pomembnost intelektualne inteligence, je za delovanje v odnosih še kako pomembna tudi čustvena inteligenca in njen razvoj. Čustvena inteligenca namreč določa, kako dobro bomo znali uporabiti druge spretnosti, med njimi tudi intelekt.

Mladostniki tako za zdrav razvoj nujno potrebujejo izkušnje čustvene inteligentnosti, ki jih pridobijo v sproščenem in ustvarjalnem druženju z vrstniki kot tudi čustveno funkcionalnimi odraslimi, ob katerih se lahko povezujejo, ustvarjajo in na sproščen način drug ob drugem razvijajo. Eno od najbolj primernih, a tudi spregledanih okolij za to je zagotovo šolski prostor in z njim povezane organizacije (srednje šole, dijaški domovi, mladinske organizacije). Pripomočki so zato namenjeni predvsem uporabi prav v teh prostorih, pri delu s posameznikom in/ali s skupino.

Pripomočki (trikartice, možganski krog in čustvomet, ...) se dotikajo različnih tem: od prikaza ključnih delov možganov in njihovih sprememb v mladostništvu, do čustev in njihovega povezovanja s konkretnimi lastnimi izkušnjami kot tudi z ilustracijo ter fotografijo; vse na jasen, dinamičen in igriv način. Pripomočki so uporabni na veliko različnih načinov, ki so opisani v priročniku, in hkrati spodbujajo še k novim načinom, ki ustrezajo potrebam skupine in kompetencam ter ustvarjalnosti pedagoških delavcev. Pripomočki omogočajo sproščeno in ustvarjalno druženje ter pomagajo odraslim, ki z mladostniki delijo čas, da na spontan in igriv način razmišljajo o čustvih, občutjih in izkušnjah, jih ubesedijo in ovrednotijo. Pripomočki so preprosti za uporabo in omogočajo, da se mladostniki čim bolje zavedajo svojih čustev, jih znajo prepoznavati, ubesediti in tudi podeliti v varnih odnosih.

Ob sproščeni in predani uporabi inovativnih pripomočkov, se ob mladostnikih v vedno bolj čustveno bogate in sproščene osebnosti razvijajo tudi odrasli - v čemer je tudi lepota teh poklicev! Na povezavi lahko dostopate do priročnika in vseh treh pripomočkov, ki smo jih oblikovali znotraj projekta. V priročniku so opisani pripomočki, različne dinamike in možnosti uporabe. V njem pa najdete tudi oblike pripomočkov, ki so že urejene za tisk.

Eva Kržišnik in Barbara Novak

logo EU ESClogo FUDSlogo JSRIOPS RSlogo RS MIZSlogo SRCD

Ključne besede: Najstniki, čustvena inteligenca, socialna inteligenca