Šrcd

        

Trikartice

TRIKARTICE – pripomoček je sestavljen iz treh sklopov kartic: a) čustev v abecednem vrstnem redu, b) kartic z vprašanji za izražanje doživljanja in razmišljanja ter c) kartic s fotografijami. Vsak sklop ima svoj namen, prav tako pa je mogoče vse tri sklope med seboj združevat in prepletat ter s tem omogočit večplastno čustveno in miselno procesiranje. Gradivo najdete tukaj: »Trikartice«, nekaj kratkih navodil za uporabo pa najdete v Priročniku.

Avtorji izdelka: doc. dr. Andreja Poljanec, Polona Greif, doc. dr. Primož Rakovec, Barbara Novak, Eva Kržišnik, Vesna Kremar, Maruša Trdin, Aleksandar Dragutinović, Petar Veljanovski, Eva Puc, Lara Kobe Priganica