Šrcd

        

Strokovni pripomočki

Na tem spletnem mestu vam predstavljamo in v uporabo ponujamo strokovno zasnovane pripomočke, s katerimi lahko krepimo čustveno zrelost in posledično duševno zdravje. Pripomočke lahko uporabite tako sami zase, kot pri individualnem ali skupinskem delu z otroki, mladimi in odraslimi.

Ko smo pripravljali gradiva, smo imeli v mislih še posebej otroke in mladostnike, ki za zdrav razvoj nujno potrebujejo raznovrstne izkušnje čustvovanja, doživetja v odnosih in priložnosti za izražanje svojega notranjega sveta. Pomembno je, da te izkušnje doživijo v sproščenem in ustvarjalnem druženju z vrstniki kot tudi čustveno zrelimi odraslimi, ob katerih se lahko povezujejo, ustvarjajo in na sproščen način drug ob drugem razvijajo. Eno od pogostih in zelo primernih okolij za to je šolski prostor in z njim povezane organizacije (srednje šole, dijaški domovi, mladinske organizacije).
Na modro obarvanih povezavah boste našli posamezne pripomočke, objavljene v formatih, ki jih lahko natisnete sami ali pri tiskarju. Prav tako smo pripravili nekaj kratkih navodil oz. idej, kako lahko posamezne pripomočke uporabljate. Seveda pa ste toplo vabljeni k lastni kreativnosti pri uporabi gradiv na način, kot boste presodili, da je potrebno za vas oz. končnega uporabnika (npr. učence, dijake).

Priročnik – V Priročniku smo predstavili pripomočke Čustvomet, Možganski krog in Trikartice z nekaj idejami za uporabo.

Toplo vabljeni k ogledu in uporabi teh gradiv!