Šrcd

        

Namenitev dela dohodnine

Spoštovani
 
Vsak državljan Republike Slovenije lahko do 1% svoje dohodnine nameni za podporo pravnim osebam, ki opravljajo splošno-koristne dejavnosti. Če se za donacijo dohodnine ne odloči, se njegova dohodnina vrne v Proračun RS.
Zavod ŠRCD ima status nevladne organizacije v javnem interesu na področju družinske politike in je upravičen do dela dohodnine.
 
Da bi nam lahko namenili ta del dohodnine, lahko:
Za vašo podporo našega delovanja, se vam iskreno zahvaljujemo.
 
Ustanovitelji in sodelavci Študijsko-raziskovalnega centra za družino