Šrcd

        

O Zavodu

Naloga zavoda, ki deluje že od 2012, je omogočiti posameznikom, parom in družinam razreševanje preteklih bolečih izkušenj in jim tako olajšati ustvarjalno ter polno življenje v sedanjosti. Zavod želi s svojim delom, javnimi objavami in nastopi prispevati h kulturi varne in naklonjene povezanosti med starši in otroki, k vzdušju prijateljske povezanosti med sozakonci in partnerji ter k strpnejšemu in iskrenemu družbenemu okolju v Sloveniji.

srcd terapevti

Dolgoletno ukvarjanje z medosebnimi odnosi nam je omogočilo spoznati, kako globoko se v doživljanje in dojemanje ljudi vpišejo pretekle izkušnje in kako redko reagiramo na okolico v skladu s tem, kar bi želeli ljudem povedati o sebi in kar bi želeli skupaj z njimi ustvariti ali spremeniti. Namesto da bi odnosi postali naše področje sodelovanja in medsebojne spodbude, postanejo področje izogibanja, nasprotovanja in nasilja. Ljudje trpimo zaradi odnosov in hkrati samo v iskrenih odnosih najdemo svojo potrditev in osebno izpolnjenost.

Pot do drugačnih odnosov je mogoče utreti v vsakem okolju, saj čustva povezujejo ljudi ne glede na fizične razdalje, ideologijo, spol, narodnost in veroizpoved. V zadnjih letih smo sodelavci zavoda vključeni v številne raziskovalne in socialne projekte, ki omogočajo sofinancirano vključitev v različne naše dejavnosti. 

Ustanovitelji