Šrcd

        

O Zavodu

Naloga zavoda je omogočiti posameznikom, parom in družinam razreševanje preteklih bolečih izkušenj in jim tako olajšati ustvarjalno ter polno življenje v sedanjosti. Zavod želi s svojim delom, javnimi objavami in nastopi prispevati h kulturi varne in naklonjene povezanosti med starši in otroki, k vzdušju prijateljske povezanosti med sozakonci in partnerji ter k strpnejšemu in iskrenemu družbenemu okolju v Sloveniji.

srcd terapevti

Dolgoletno ukvarjanje z medosebnimi odnosi nam je omogočilo spoznati, kako globoko se v doživljanje in dojemanje ljudi vpišejo pretekle izkušnje in kako redko reagiramo na okolico v skladu s tem, kar bi želeli ljudem povedati o sebi in kar bi želeli skupaj z njimi ustvariti ali spremeniti. Namesto da bi odnosi postali naše področje sodelovanja in medsebojne spodbude, postanejo področje izogibanja, nasprotovanja in nasilja. Ljudje trpimo zaradi odnosov in hkrati samo v iskrenih odnosih najdemo svojo potrditev in osebno izpolnjenost.

Pot do drugačnih odnosov je mogoče utreti v vsakem okolju, saj čustva povezujejo ljudi ne glede na fizične razdalje, ideologijo, spol, narodnost in veroizpoved. V zadnjih letih smo bili sodelavci zavoda vključeni v številne raziskovalne in socialne projekte. Najpomembnejši med njimi so program Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve "Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju" ter projekt "Ključ do socialne vključenosti".


Zavod deluje že od leta 2012. V maju 2014 smo imeli tudi uradno otvoritev prostorov na Gosposvetski, kjer smo se zahvalili vsem sodelavcem in podpornikom za pomoč in podporo.

Ustanovitelji